VOC De Rozenkrans

VOC DE ROZENKRANS is een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) mentale beperking vanaf 2,5 jaar, eventueel in combinatie met gedrags- en emotionele problemen, Autisme Spectrum Stoornis of een andere bijkomende beperking. Ook voor kinderen en jongeren met een normale begaafdheid en ASS voorzien zij een aanbod. 

Ze bieden verblijf, dagopvang, begeleiding, behandeling en training aan, die ze flexibel inzetten volgens de zorgvraag. Het hoofddomein is gelegen in Oostduinkerke. Daarnaast hebben ze ook vestigingen in Koksijde, Westende en Oostende.

VOC De Rozenkrans wenst voortaan ook dagopvang en verblijf te realiseren voor kinderen met een meervoudige beperking. Hiervoor moet de infrastructuur worden aangeepast en is er nood aan nieuwe hulpmiddelen. Om dit project te kunnen realiseren zijn ze afhankelijk van extra fondsen. 

TWS Projects wil ook voor deze kinderen aangepaste kwalitatieve ondersteuning voorzien door hen de broodnodige fondsen aan te leveren. Laat VOC De Rozenkrans ook voor deze doelgroep zorg op maat aanbieden door het project van TWS Projects te steunen. Zowel VOC De Rozenkrans, maar vooral ook onze kinderen en ouders zullen u ongelooflijk dankbaar zijn!

VOC De Rozenkrans
VOC De Rozenkrans
+1

Vertel ons jouw project

Vertel ons jouw project

Liever direct
iemand spreken?

Geert Devloo Founder-Manager