Woonzorgcampus Bredene en TWS Projects vinden elkaar

Opdrachtgever
Woonzorgcampus Bredene
Jaargang
2023
Status
Actief

Mobiliteit blijft een belangrijk aspect in de goede doelen die TWS Projects selecteert. Met haar leden-ondernemers ondersteunt TWS Projects de woonzorgcampus Jacky Maes in Bredene. Een rolstoeltoegankelijke minibus wordt in bruikleen gegeven voor een periode van vier jaar.

Woonzorgcampus in Bredene krijgt minibus in bruikleen

Voor woonzorgcampus Jacky Maes was het OCMW Bredene al een poos op zoek naar een aangepast personenbusje. In de eerste plaats om onder andere ouderen die gebruikmaken van het dienstverleningspakket in het dagverzorgingscentrum naar en van de woonzorgcampus te brengen.

Maar het busje zal ook ingezet worden voor het lokaal dienstencentrum, waartoe ook een buurtrestaurant behoort, en het woonzorgcentrum zelf.

“Het opstarten van een ‘mindermobielencentrale’ zou eveneens tot de mogelijkheden kunnen behoren”, zegt Daisy Hoste,  schepen van OCMW in Bredene, sociale zaken, armoedebeleid, Huis van het Kind/kinderopvang, huisvesting, gelijke kansen, emancipatie, diversiteit en jeugd.

Continuïteit van zorg in woonzorgcampus Jacky Maes

TWS Projects brengt meer dan 250 leden-ondernemers ‘met een hart’ samen voor het realiseren van dergelijke regionale samenwerkingsprojecten. Jan Eerebout, algemeen directeur (wnd.) OCMW Bredene, is dan ook blij dat TWS Projects de woonzorgcampus Jacky Maes te hulp schiet.

“Het OCMW Bredene gaat en staat voor zorg op maat. Onze woonzorgcampus omvat verschillende entiteiten”, zegt Jan Eerebout. “Een vernieuwd woonzorgcentrum dat 150 bewoners huisvest, een centrum voor kortverblijf met 10 kamers, een dagverzorgingscentrum voor 15 gebruikers én een lokaal dienstencentrum.”

Een aangepaste minibus vervolledigt dienstverlening van en naar woonzorgcampus

Schepen Daisy Hoste: “Dankzij deze aangepaste personenbus kunnen we de nodige zorg garanderen en talrijke mantelzorgers ondersteunen. Op die manier kunnen we veel beter aan zorg- of hulpvragen tegemoetkomen, want het minibusje zou onze dienstverlening van en naar de zorgcampus nog toegankelijker maken. Met het lokaal dienstencentrum zetten we specifiek in op het creëren van sociale cohesie, werken we buurtgericht en doorbreken we sociaal isolement.”

Concreet zal het personenbusje de gebruikers dagelijks naar en van de woonzorgcampus brengen. De gemeente Bredene zou dan ook in staat zijn om een vervoers- en boodschappendienst uit te bouwen vanuit het lokaal dienstencentrum, gericht op kwetsbare groepen zoals ouderen, personen met een beperking, chronisch zieken en nog anderen. 

Daisy Hoste en Jan Eerebout hopen dat nog meer ondernemers uit Bredene en omgeving zich vanuit duurzaam en sociaal ondernemerschap aangesproken voelen door dit project dat is opgezet met TWS Projects.

“Een dergelijke mobiliteitsvoorziening zal het sociaal isolement van kwetsbare groepen op diverse vlakken doorbreken”, meent Jan Eerebout. “We kunnen dan uitstappen mogelijk maken voor alle bewoners van het woonzorgcentrum, ook en vooral voor onze minder mobiele residenten,  samen met hun begeleiders wonen en leven. Kortom, het zou een algemene sociale en economische participatie van onze bewoners en gebruikers van het dienstencentrum bijzonder vergemakkelijken!” 

Sociaal ondernemerschap in woonzorgcampus Bredene

“Door een samenwerking zoals dit voor woonzorgcampus Jacky Maes, kunnen lokale ondernemers in eigen regio mekaar versterken, “ licht Geert Devloo, founder-bezieler van TWS Projects toe. “Het aangepaste minibusje voor deze woonzorgcampus wordt uiteraard bij een van de leden-ondernemers van TWS Projects aangekocht. Natuurlijk zien onze leden-ondernemers bij de realisatie van een project graag hun logo in het straatbeeld, maar dat is slechts één aspect van de return die ze krijgen.”

Ben jij een ondernemer met een hart en wil je meer vernemen over de werking van TWS Projects? Contacteer dan Geert Devloo, +32 475 42 60 71 en info@twsprojects.be.

Vertel ons jouw project

Vertel ons jouw project

Liever direct
iemand spreken?

Geert Devloo Founder-Manager