Rusthuis Bredene: social return on investment in de praktijk

Als ondernemer ben je ongetwijfeld vertrouwd met de term Return on Investment (ROI). Maar weet je dat er ook zoiets bestaat als Social Return on Investment (SROI)? SROI realiseer je als je inzet op samenhorigheid en duurzaam ondernemen. TWS Projects wijst je de weg met het project voor het rusthuis in Bredene (woonzorgcampus Jacky Maes).

Vandaag kan je niet langer om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heen. De SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties vormen voor veel bedrijven de krachtlijnen van hun duurzaamheidsbeleid. Naast Planet en People maakt ook Profit (economische prestaties) uitdrukkelijk deel uit van MVO. Welnu, als je investeert in projecten met een maatschappelijke meerwaarde, realiseer je Social Return on Investment.

Wat is Social Return on Investment?

Waar ROI vooral een rationele kwestie is, situeert de SROI zich meer op het emotionele vlak. Je investeert in een goed doel, in samenhorigheid. Maar er is wel degelijk ook een directe return, zeker via de projecten van TWS Projectgs. Via het platform van TWS Projects verkrijg je namelijk meer zichtbaarheid, naambekendheid en herkenbaarheid. Zo verdien je de investering terug. Je draagt dus niet alleen bij aan een betere wereld, maar ook aan de groei van jouw onderneming.

Een voorbeeld van SROI in Bredene

Woonzorgcampus Jacky Maes in Bredene verzorgt de (semi-) residentiële opvang van zorgbehoevende senioren. Het bestaande rusthuis kreeg de afgelopen jaren een grondige make-over door de aangroei van het aantal zorgbehoevenden en de maatschappelijke uitdagingen. Toch bleef de mobiliteit van bewoners en bezoekers van de campus blijft een belangrijk aandachtspunt.

Samen met haar leden-ondernemers ondersteunt TWS Projects de campus Jacky Maes door een rolstoeltoegankelijke minibus in bruikleen te geven voor een periode van vier jaar.

In de eerste plaats dient deze minibus om onder andere ouderen die gebruikmaken van het dienstverleningspakket in het dagverzorgingscentrum naar en van de woonzorgcampus te brengen.

Maar het busje zal ook ingezet worden voor het lokaal dienstencentrum, waartoe ook een buurtrestaurant behoort, en het woonzorgcentrum zelf.

TWS Projects bracht een aantal ondernemingen samen om de nodige fondsen te verzamelen. De ondernemers kijken dan ook met veel trots naar hun bijdrage aan dit waardevolle SROI-project.

TWS Projects, facilitator van Social Return on Investment

TWS Projects profileert zich als een facilitator voor MVO-initiatieven. De organisatie brengt ondernemingen samen om sociale projecten te helpen realiseren. Die focussen op de SDG’s (zoals armoedebestrijding, kwaliteitsonderwijs, minder ongelijkheid…).

Wie toetreedt tot de TWS Community, maakt deel uit van een platform waarbij alle stakeholders elkaar positief beïnvloeden. Als ondernemer met een hart krijgt je de kans om een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren én tegelijk meer winst te genereren. En dat is nu net de essentie van Social Return on Investment.

Bekijk hier enkele andere van onze projecten die ‘social return on investment’ opbrachten.

Wil je ook lid worden? Ontdek hier onze lidmaatschappen.