Sterk netwerk(en) tegen kansarmoede met TWS Projects

Armoede is meer dan enkel een lege bankrekening - het is ook: het uitblijven van kansen, het geïsoleerd raken van de maatschappij… Bij TWS Projects staat het samen bestrijden daarvan dan ook hoog op de agenda. Om zoveel mogelijk kansen te creëren voor iedereen, brengen we daarom ondernemers samen met elkaar. Want we geloven dat hoe sterker de achterban is, hoe sterker de steun is!

Een schoolvoorbeeld van hoe het moet: sociaal doel ‘t Schoederkloptje

Een mooi voorbeeld van hoe TWS Projects kansarmoede wil tegengaan, is ‘t Schoederkloptje. Dat is een organisatie die zich richt tot personen die geconfronteerd worden met alle vormen van kansarmoede. De organisatie streeft naar een inclusieve maatschappij waarin iedereen dezelfde kansen krijgt.

Eigenlijk is het voor ‘t Schoederkloptje simpel: elke persoon, ongeacht mogelijkheden of sociale context, verdient respect. Met persoonlijk contact als belangrijkste pijler, wil ‘t Schoederkloptje een mix van mensen met en zonder ervaring met armoede samenbrengen. Zo wil de organisatie meer kansen bieden aan mensen in kansarmoede die uitgesloten worden. 

Via grote en kleine connectie momenten zoals gespreksavonden een hobbyclub en zelfs huisbezoeken leert iedereen elkaar beter kennen en appreciëren. Zo wordt uitsluiting en sociale isolatie tegengegaan!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Voor je een netwerk kan samenbrengen, wil je er natuurlijk voor zorgen dat elke schakel van een netwerk op zichzelf sterk staat. Bij TWS Projects geloven we dan ook in maatschappelijk verantwoord ondernemen, en geloven we erin dat ondernemers die samen maatschappelijk verantwoord ondernemen meer waar kunnen maken voor sociale doelen zoals bijvoorbeeld ‘t Schoederkloptje.

Maar wat is MVO eigenlijk? En wat houdt het in? Eigenlijk is dat niet zo complex als het misschien klinkt. Ondernemers die kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord ondernemen, verbinden zich ertoe om hun organisatie in te richten op een manier die optimaal is voor mens en milieu. MVO'ers hebben aandacht voor mensenrechten, sociale en ethische kwesties, ecologie en duurzaamheid.

Maatschappelijk verantwoorde ondernemers streven ernaar om systematisch meerwaarde te genereren op de triple P's:

  • Planet: zorg dragend voor het milieu
  • People: zorg dragend voor de noden van anderen
  • Profit: zorg dragend voor het eigen en gemeenschappelijke succes.

Die kerngedachte implementeren ze dan in hun eigen bedrijf. Door samen te werken met TWS Projects, en bijgevolg organisaties zoals ‘t Schoederkloptjen, vul je dus de ‘People’-pijler feilloos in met jouw organisatie.

Een sterke achterban zorgt voor sterke steun

Een netwerk van ondernemers dat zijn schouders mee zet onder sociale doelen, kan des te meer doen als elke ondernemer sterk staat. Daarom vinden we het bij TWS Projects érg belangrijk dat ook jij als ondernemer je netwerk kan uitbouwen.

Door als tussenschakel te fungeren en jou in contact te brengen met mensen die je organisatie kunnen versterken, willen we ervoor zorgen dat ook jouw organisatie kan netwerken, visibiliteit kan creëren en dus meer professionele kansen krijgt. Want als jij sterker staat met andere ondernemers, vormt iedereen samen een sterkere achterban en kunnen we samen méér helpen waar nodig!

Wil je graag meer informatie over de de vele mogelijkheden binnen TWS Projects? Neem gerust even contact op, wij beantwoorden met plezier al je vragen.