Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet de zoveelste hippe trend binnen de zakenwereld. Het is een noodzaak in ieders belang - zowel die van de economie, de maatschappij als die van jou als ondernemer.

Wie kiest voor Maatschappelijk Verantwoord ondernemen, verbindt zich ertoe zijn/haar organisatie in te richten op een manier die optimaal is voor mens en milieu. MVO'ers hebben aandacht voor mensenrechten, sociale en ethische kwesties, ecologie en duurzaamheid. 

Ze hanteren weldoordachte, duidelijk omlijnde kernwaarden die een nobeler doel nastreven dan louter financieel gewin. Meer nog: ze integreren hun straffe ambities naadloos met een gezamelijk groeimodel, waarbij ze zich richten op win/win-strategieën. 

Binnen elk van hun activiteiten streven ze ernaar deze kernwaarden te realiseren en vorm te geven in functie van bijzondere noden. Het ultieme doel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is om systematisch meerwaarde te genereren op de triple P's: 

 • Planet: zorg dragend voor het milieu
 • People: zorg dragend voor de noden van anderen
 • Profit: zorg dragend voor het eigen en gemeenschappelijke succes.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelde aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op. Deze richtlijnen verduidelijken wat overheden precies van bedrijven verwachten. Tegenwoordig geven de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties voor veel ondernemingen richting aan het beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemers.

De drie MVO-dimensies

 • Waar sta je voor als bedrijf? Welke normen en waarden hanteer je als de spil van je activiteiten en keuzes? Deze kan je vastleggen in een gedragscode, waarbij je een maatschappelijke 'purpose' als leidraad neemt.

 • Welke maatschappelijke verantwoordelijkheid neem je als ondernemer? Op welke manier wil je je kernactiviteiten vormgeven? Hoe beïnvloeden deze aspecten het milieu en/of de sociale context? 

 • In welke mate ben je maatschappelijk betrokken? Wat geef je terug aan de samenleving? 

Kenmerken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 1. Een MVO-organisatie moet zich altijd vrijwillig engageren. Enkel voldoen aan de wettelijk gestelde eisen is niet voldoende: het is de bedoeling dat je je bewust en actief inzet tot initiatieven die een stapje verder gaan. Vrijwillig staat hierbij niet gelijk aan vrijblijvend: je engageert je hier voor een grootse zaak. 
 2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een proces dat in voortdurende beweging is. Het is geen statisch gegeven waarbij je op gegeven moment 'klaar' bent. Binnen MVO wordt er onophoudelijk gestreefd naar verbetering, zowel op vlak van milieu, financieel/economisch als sociaal/maatschappelijk. Door dit systematisch in alle processen te integreren en de MVO-vraagstukken in alle gelederen van het bedrijf voor te leggen, blijft je onderneming in een boeiend groeiproces. 
 3. Er bestaat geen standaard draaiboek voor de praktische invulling van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Voor ieder bedrijf kan dit er heel anders uitzien, afhankelijk van de aard van de activiteiten, de sector, de omvang en het type organisatie. Hoe je vormgeeft aan jouw MVO-strategie, bepaal je helemaal zelf. 
 4. MVO is geen veredelde liefdadigheid. De integratie ervan doorheen je hele bedrijfsvoering is een basisprincipe. Je neemt je verantwoordelijkheid binnen de maatschappij, in elke stap van je keten. Ga door tot aan de core business om ieder proces onder de loep te leggen. 
 5. Ga in dialoog met je stakeholders en neem beslissingen in overleg. Iedere onderneming wordt beïnvloed door verschillende groepen en bewegingen. Je kan enkel performant zijn als je de noden van iedere belanghebbende gehoord hebt en ermee aan de slag gaat. Dit geeft bovendien een extra kwaliteitsgarantie voor jouw vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

 

Wil je graag meer informatie over de SDG's, hoe MVO er voor jouw bedrijf zou kunnen uitzien of de vele mogelijkheden binnen TWS Projects? Neem gerust even contact op, wij beantwoorden met plezier al je vragen.