Vrijwilligers: het hart van sociaal doel ’t Schoederkloptje

Vrijwilligers - ze zijn zo ongelofelijk belangrijk voor het reilen en zeilen van onze sociale doelen. Voor veel projecten vormen ze dan ook  de kern en het hart van de  organisatie - en dat is niet anders bij welzijnsschakel ‘t Schoederkloptje. Want ook daar zetten talloze vrijwilligers zich dag in dag uit enorm hard in om sociaal isolement en kansarmoede tot een minimum te beperken voor iedereen, ongeacht de sociale context. Hoog tijd dus om via het voorbeeld van ‘t Schoederkloptje in de verf te zetten hoe cruciaal deze vrijwilligers zijn!

Wat is ‘t Schoederkloptje?

‘t Schoederkloptje is een organisatie die werkt aan het beleid tegen sociale uitsluiting en die kansen wil creëren voor mensen die in kansarmoede verkeren. Want kansarmoede en sociale uitsluiting zijn helaas ook vandaag de dag nog steeds sociale fenomeen dat wijder verspreid is dan men op het eerste zicht zou denken.

Armoede beperkt zich volgens ‘t Schoederkloptje ook niet tot de financiële toestand van mensen. Het gaat om meer dan alleen de hoeveelheid centen op een bankrekening. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen die leven in sociale armoede, of die minder kansen krijgen dan een ander door bijvoorbeeld geaardheid, huidskleur of andere factoren.

Volgens ‘t Schoederkloptje verdient elke mens - ongeacht zijn sociale situatie of context - dezelfde kansen en hetzelfde respect. Met een hele hoop vrijwilligers - de kern van hun werking - werken ze er dan ook elke dag hard aan om dit gevoel over te brengen bij hun leden. Een missie waar ze zeker en vast in slagen als je het aan ons vraagt!

Handelen vanuit het eigen hart en de eigen ervaring

Bij ‘t Schoederkloptje zijn vrijwilligers aan het werk die zelf ook in (kans)armoede gezeten hebben, en die bijgevolg weten hoe het voelt om in een sociaal geïsoleerde toestand terecht te komen. Die vrijwilligers kunnen zich dus inleven in de situatie van de kansarmen die aankloppen bij ‘t Schoederkloptje. Een bijzondere ervaring, die het gevoel van saamhorigheid bij ‘t Schoederkloptje extra hard aanwakkert.

Gedaan met het sociale isolement - tijd voor saamhorigheid!

Maar de rol van die vrijwilligers - hoe ziet die er dan concreet uit? Dat is eigenlijk simpel. ‘t Schoederkloptje gaat individueel persoon per persoon evalueren welke rol hun vrijwilligers net kunnen spelen voor hun leden, en waar hulp bij nodig is.

De vrijwilligers ondersteunen er de kansarmen dus op veel verschillende manieren. Door persoonlijke contacten te onderhouden en door samen activiteiten in groep te doen - maar ook heel praktisch door te gaan praten met maatschappelijke diensten zoals ocmw’s, scholen, ziekenfondsen, sociale huur kantoren en zelfs door mee naar de huisdokter te gaan.

Die werking zorgt ervoor dat kansarmen bij ‘t Schoederkloptje op elk vlak de nodige hulp krijgen. Ze worden emotioneel ondersteund, de vrijwilligers zorgen voor een nieuwe sociale context én ze krijgen hulp bij alledaagse praktische regelingen.

Zo kan ook jij als ondernemer samen met TWS Projects ‘t Schoederkloptjen ondersteunen

Wil jij als ondernemer echt je steentje bijdragen aan een mooiere maatschappij? Steek samen met TWS Projects je schouders mee onder sociale doelen zoals ‘t Schoederkloptje.

Door onze MVO-ambities (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) mee te steunen - maak je echt een verschil. En het principe is simpel: via onze verschillende tools krijgen bedrijven die onze projecten mee helpen realiseren hun investering terugverdiend. Elke partner geniet van uitgebreide publiciteit waardoor we hun zichtbaarheid, naamsbekendheid en herkenbaarheid vergroten.

Kortweg: bijdragen aan een betere wereld terwijl je onderneming groeit. Zo eenvoudig kan het zijn. Wil je graag meer informatie over de de vele mogelijkheden binnen TWS Projects? Neem gerust even contact op, wij beantwoorden met plezier al je vragen.